درباره ما

انجمن زبان های خارجه سمپاد فعالیت خود را زیر نظر اداره استعداد های درخشان استان یزد آغاز کرده و با برنامه های خود سعی در پیشرفت یادگیری و آموزش زبان های خارجی چون انگلیسی، عربی ، آلمانی ، فرانسه ، روسی و غیره با شیوه های های نوین دارد.

زبان انگلیسی

زبان آلمانی

زبان روسی

زبان فرانسوی

آخرین مقالات ما