درباره ما

انجمن زبان های خارجه سمپاد فعالیت خود را زیر نظر اداره استعداد های درخشان استان یزد آغاز کرده و با برنامه های خود سعی در پیشرفت یادگیری و آموزش زبان های خارجی چون انگلیسی، عربی ، آلمانی ، فرانسه ، روسی و غیره با شیوه های های نوین دارد.

زبان انگلیسی

 

زبان آلمانی

 

زبان روسی

 

زبان فرانسوی

 

آخرین مقالات ما